Wettelijke plichten

Als organisatie bent u vanuit de Arbowet (1994) wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Dit betekent onder andere beleid  tegen seksuele intimidatie, discriminatie, mobbing (pesten), agressie en geweld.  Daarnaast moet u bovendien een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) opstellen. Sinds 2007 vallen seksuele intimidatie en agressie onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA worden alle factoren verstaan die stress veroorzaken. Het gaat dan om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, homo-discriminatie, racisme en werkdruk.

Daarnaast moeten scholen een klachtenregeling instellen. Ook hebben zij een meld- en aangifteplicht bij vermoedens van een zedendelict tussen een medewerker van de onderwijsinstelling en een minderjarige leerling.

U staat er niet alleen voor

Als organisatie bent u verplicht de klager goed te begeleiden. Dit kan door een interne of een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.  Vertrouwenspersonen van Wibbens zijn niet in dienst van uw organisatie en kunnen daardoor objectief oordelen. Dit draagt ook bij aan een snellere acceptatie door de betrokkenen. Indien u nog geen klachtenreglement- en procedure heeft stellen wij die graag samen met u op. We voorzien u van advies en fungeren als uw klachtenco√∂rdinator.

Vertrouwenspersoon

Bij Wibbens geven wij de voorkeur aan een persoonlijke benadering. Bij ons kunt u bovendien 24 uur per dag terecht voor persoonlijk advies.

Wibbens Vertrouwenswerk

De Gang 1A
9531 JK Borger

Guyotplein 5-2
9712 NX Groningen

Postbus 13
9530 AA Borger

phone  088 - 2383260

  info@wibbens.nl

Spreekuurlocaties:
Alkmaar, Amersfoort, Assen, Enschede, Heerenveen, Zwolle

twitterLinkedIn