Opleiding & Training

Interne Opleidingen

Wij bieden u interne opleidingen, die we specifiek op uw school of bedrijf kunnen toesnijden. Zo geven we trainingen aan uw vertrouwenscontactpersonen, waarbij alle aspecten van het vertrouwenswerk aan bod komen. Zoals klachtafhandeling, taken en bevoegdheden, het juridisch traject, gesprekstechnieken en voorlichting. Na afloop kan uw vertrouwenscontactpersoon een klager professioneel opvangen en begeleiden.

In company

Wij bieden u interne opleidingen, trainingen en workshops, die we specifiek op uw school of bedrijf kunnen toesnijden.

Professionalisering vertrouwenscontactpersoon

Professionalisering is voor iedereen belangrijk, en voor de vertrouwenspersoon in het bijzonder. U hebt een verantwoordelijke taak, en inhoudelijk krijgt u te maken met zaken die er echt toe doen.  

In het kader van professionalisering van vertrouwenscontactpersonen kunnen  onderstaande onderwerpen op maat aangeboden worden:

  • Training voor vertrouwenscontactpersonen. In deze training komen alle aspecten van het vertrouwenswerk aan bod, zoals klachtafhandeling, taken en bevoegdheden, het juridisch traject, gesprekstechnieken en voorlichting. Na afloop kan uw vertrouwenscontactpersoon een klager professioneel opvangen en begeleiden.
  • Intervisie.
  • Supervisie.
  • De juridische kant van het vertrouwenswerk.
  • Omgaan met grenzen: Wat doe je nog wel, wat doe je niet?
  • Hoe verder na de klacht? Hoe kun je zorgen voor herstel van de relatie?
  • Gespreksvoering.
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.


AANBOD WIBBENS

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds juni 2013 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht gesteld. Dit betekent dat u de stappen van de meldcode moet doorlopen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij kunnen u informeren over de inhoud van de meldcode, wat de vijf stappen zijn en wat dit betekent voor uw organisatie.

Seminar

Onder het motto dicht bij huis; snel up-to-date verzorgen wij gedurende het jaar middag seminars voor het onderwijs met diverse onderwerpen. In september en november 2013 hebben er inmiddels twee seminars plaatsgevonden met als thema ‘de meldcode’ en ‘nieuwe pestwetgeving’. In het voorjaar van 2014 is het onderwerp social media. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Ouderavond

Graag verzorgen wij voor u een ouderavond bij u op school over bijvoorbeeld de meldcode, omgaan met pesten et cetera.

Wibbens Vertrouwenswerk

De Gang 1A
9531 JK Borger

Guyotplein 5-2
9712 NX Groningen

Postbus 13
9530 AA Borger

phone  088 - 2383260

  info@wibbens.nl

Spreekuurlocaties:
Alkmaar, Amersfoort, Assen, Enschede, Heerenveen, Zwolle

twitterLinkedIn