Klachtenbegeleiding

Uw medewerker kan bij de vertrouwenspersoon zijn verhaal kwijt. Afhankelijk van de ernst, adviseren wij uw medewerker om voor bemiddeling of afhandeling via de klachtencommissie te kiezen. Onze vertrouwenspersoon stelt de klacht samen met de klager op schrift.  De klachtencommissie onderzoekt of een klacht ontvankelijk is. Is dat het geval, dan volgt een zitting met hoor en wederhoor. Verder adviseert de commissie het bevoegd gezag van uw school over de te nemen maatregelen. Bij zware delicten kunnen onze vertrouwenspersonen ook helpen met een gang naar de Rechtbank.

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen en maakt een jaarlijkse rapportage. Deze kan als input worden gebruikt voor uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen en maakt een jaarlijks rapportage. Deze kan als input worden gebruikt voor uw beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Vertrouwelijk en anoniem

Het gesprek met een van onze vertrouwenspersonen valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Gesprekken vinden niet plaats op uw bedrijf of instelling. Uw medewerker neemt zelf contact op met de vertrouwenspersoon van Wibbens.

Wibbens Vertrouwenswerk

De Gang 1A
9531 JK Borger

Guyotplein 5-2
9712 NX Groningen

Postbus 13
9530 AA Borger

phone  088 - 2383260

  info@wibbens.nl

Spreekuurlocaties:
Alkmaar, Amersfoort, Assen, Enschede, Heerenveen, Zwolle

twitterLinkedIn