Scholen

Om ongewenst gedrag tegen te gaan, moet elke school volgens de wet een veiligheidsbeleid en een klachtenregeling hebben.

Klachtenregeling

De wet op de kwaliteitszorg verplicht scholen om verantwoording af te leggen over hun onderwijsbeleid. Deze wet verplicht scholen om een onafhankelijke klachtencommissie en een klachtenregeling op te stellen. De klachtenregeling betreft klachten over seksuele en andere intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en mobbing (pesten), maar is ook van toepassing op andere klachten, zoals ordehandhaving en toelating en verwijdering van leerlingen op uw school. Leerlingen en onderwijspersoneel met een klacht kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van uw school. Die kan op zijn beurt een externe vertrouwenspersoon inschakelen. In de praktijk gebeurt dit vaak bij complexe zaken.

Meld- en aangifteplicht

Sinds 1999 geldt er een meld- een aangifteplicht voor scholen bij een vermoeden van ontucht, aanranding of verkrachting tussen een medewerker van de school en een minderjarige leerling. Om een laagdrempelige toegang voor de klager te garanderen, heeft de externe vertrouwenspersoon geen meldplicht. Als externe vertrouwenspersoon wijzen wij de klager wel op de mogelijkheid om zelf aangifte te doen bij politie of justitie.

Objectief

Interne vertrouwenscontactpersonen, vaak collega’s, kunnen te maken krijgen met rollenconflicten. Vertrouwenspersonen van Wibbens spelen maar één rol. Omdat zij los van de school staan, handelen zij altijd vanuit een objectief standpunt.

Wibbens Vertrouwenswerk

De Gang 1A
9531 JK Borger

Guyotplein 5-2
9712 NX Groningen

Postbus 13
9530 AA Borger

phone  088 - 2383260

  info@wibbens.nl

Spreekuurlocaties:
Alkmaar, Amersfoort, Assen, Enschede, Heerenveen, Zwolle

twitterLinkedIn